About Ubuntu / Over Ubuntu

Pablo_Picasso-Dance_of_youth

If it’s not good for everyone, it’s no good at all

Als het niet goed is voor iedereen, dan is het helemaal niet goed

English:
Ubuntu expresses just like the permaculture ethics the importance of common and universal ethical values. Ubuntu is about humanity and community. The underlying universal values of Ubuntu come from the traditional way of life in Africa, focusing on peace and harmony. They not only show respect to people, but also to the animals, nature and the supernatural. Ubuntu is about universal values like:

togetherness – brother/sisterhood – equivalence – share – conenctedness – joy – empathy – compassion – respect – tolerance – humanity – harmony – redistribution – wisdom

Nederlands:
Ubuntu drukt net als de ethische pincipes van permacultuur het belang van gemeenschappelijke en universele waarden uit. Ubuntu draait om menselijkheid en gemeenschap. De universele waarden van Ubuntu komen voort uit de traditionele manier van leven in Afrika, gericht op vrede en harmonie. Men toont niet alleen respekt aan mensen, maar ook aan de dieren, de natuur en het bovennatuurlijke. Ubuntu gaat over universele waarden als:

saamhorigheid – broeder/zusterschap – gelijkwaardigheid – delen – verbondenheid – vreugde – empathie – compassie – respect – tolerantie – menselijkheid – harmonie – herverdelen – wijsheid

Ubuntu in practice / Ubuntu in de praktijk

English:
We strive to live according to these universal values. From experience, we know how difficult the communication is in case of close collaboration with other people. Our idea is: if all involved people have the intention to live according to this and you keep talking to each other and listening to each other, you have a good basis to take further steps in this philosophy.

Nederlands:
Het is ons streven om te leven naar deze universele waarden. Uit ervaring weten we echter hoe moeilijk dit is in de comunicatie bij intensieve samenwerking met andere mensen. Ons idee is: als de intentie er bij alle betrokkenen is en je blijft in gesprek met elkaar en luistert naar elkaar dan heb je een goede basis om hier verder vorm en inhoud aan te geven.

A nice Ubuntu story / Een mooi Ubuntu verhaaltje

English:
An anthropologist proposed a game to African tribe kids. He put a basket full of fruit near a tree and told the kids that whoever got there first won the sweet fruits. When he told them to run they all took each other hands and ran together, then sat together enjoying their treats. When the antropologist asked why they had run together as one could have had all the fruits for himself or herself the kids answered: Ubuntu, how can any one of us be happy if all the others are sad?

Nederlands:
Een antropoloog stelde aan een Afrikaanse stam kinderen voor om een spel te spelen. Hij zette een mand vol fruit in de buurt van een boom en vertelde de kinderen dat diegene die er het eerst bij is, alle zoete vruchten zou krijgen. Toen hij hen vroeg om te gaan rennen, namen ze elkaars handen, renden samen naar de mand en genoten ze samen van hun traktaties. Toen de antropoloog hun vroeg waarom ze nu alles samen hadden uitgevoerd terwijl men de vruchten voor zichzelf had kunnen hebben, antwoordden de kinderen: Ubuntu, hoe kan één iemand van ons nu blij zijn als alle anderen verdrietig zijn?

Ubuntu Contributionism / Ubuntu Bijdragesysteem

Introduction 1/4
Introduction 2/4
Introduction 3/4
Introduction 4/4

Ubuntu Liberty Movement, Party / Ubuntu Vrijheidsbeweging, Partij

Is enerzijds opgericht om zichzelf te beschermen, anderzijds om serieus genomen te worden
http://www.ubuntuparty.org.za/

Een recente uitgebreide lezing over Ubuntu contributionism vind je hier:
https://www.youtube.com/watch?v=Otm8BgcweiU

Een uitgebreide lezing (Hilversum) over ancient technology vind je hier:
http://youtu.be/2Ln-pO2bqKM

Ubuntu Planet Nederland