Support us?

Support us?

If you like you can support us on several areas.

Advise

  • On the organizational form, in the Netherlands or Spain or both? (independent contractor, foundation, both, co-operation, otherwise?)
  • On taxes in the Netherlands ánd Spain
  • On Permaculture Design in northeast Spain
  • On funding options

Do-activities

Straw-clay builders who want to volunteer to help building

Financing

Sponsoring a straw bale (one time donation)

Ons ondersteunen?

Indien gewenst kunt u ons op diverse gebieden ondersteunen.

Advies

  • Over de organisatievorm, in Nederland of Spanje of allebei? (zelfstandig ondernemer, stichting, allebei, co-operatie, anders?)
  • Over belastingingen in Nederland én Spanje
  • Over Permacultuurontwerp in noordoost Spanje
  • Subsidiemogelijkheden

Doe-activeiten

Stro-leembouwers die vrijwillig willen helpen met bouwen

Financiering

Een strobaal sponsoren (donatie)