Permaculture design

English:
The whole finca including all elements like the olive trees, dwelling, swimming pool and surrounding forest is seen as one eco-system based on the principles of Permaculture Design. Hence the name permagarden. The special thing about Permaculture Design is that the Ethics are the base ánd provide direction to the practical Design principles. So Permaculture Design is an ethically based design system.

Nederlands:
De hele finca met inbegrip van alle elementen zoals de olijfbomen,  woning, zwemvijver en het omliggende bos wordt gezien als één eco-systeem gebaseerd op de principes van Permacultuur Ontwerp. Vandaar de naam permatuin. Het bijzondere aan Permacultuur Ontwerp is dat de ethiek de basis vormt én richting geeft aan de praktische ontwerp principes. Permacultuur Ontwerp is dus een ethisch-gebaseerd ontwerp systeem.

Ethically based design system /
Etisch gebaseerd ontwerpsysteem

Ethics_400x400

Earth Care – People Care – Fair Share
Koester de aarde – Koester de mensen – Deel de weelde

What is permaculture design    /    Wat is permacultuur ontwerp

English:
There is a lot of information about permaculture and as a starter we very much like the descriptions from the articles that Maddy Harland wrote for Permaculture Magazine:

“Permaculture is about low carbon, eco-friendly, even abundant living. It is also an ethically based design system for people who want to not only transform their lives and the lives of the people around them, but also to play their part in bringing an ecologically balanced, equitable and kinder world into existence.”

“With permaculture design, we create the potential for a powerful beneficial relationship with the Earth. We can become stewards for our world whilst still maintaining an openness and humility to accept nature as perhaps our most powerful and wisest of teachers. What a culture we could build if these two perspectives were the bedrock of our civilisation!”

EN Article – What is permaculture 1, Ethics (inspiring starter) >>
EN Article – What is permaculture 2, Design principles (inspiring starter) >>

Nederlands:
Er is een heleboel informatie over permacultuur en als introductie vinden we de omschrijvingen van de artikelen die Maddy Harland schreef voor Permacultuur Magazine erg geschikt:

“Permacultuur gaat over koolstofarme, eco-vriendelijk, zelfs overvloedig leven. Het is ook een ethisch gebaseerd ontwerpsysteem voor mensen die niet alleen hun leven en de levens van de mensen om hen heen willen veranderen, maar ook om hun rol te spelen in het tot stand brengen van een ecologisch evenwichtiger, rechtvaardiger en vriendelijkere wereld. Dat is onze uitdaging.”

“Met permacultuur ontwerp creëren we het potentieel voor een krachtige voordelige relatie met de Aarde. We kunnen rentmeesters voor onze wereld worden, met behoud van een openheid en nederigheid om de natuur te accepteren als misschien wel onze meest krachtige en wijste van alle leerkrachten. Wat een cultuur kunnen we bouwen met deze twee perspectieven als het fundament van onze beschaving!”

NL Artikel – Wat is permacultuur 1, Ethiek (inspirerende intro) >>
NL Artikel – Wat is permacultuur 2, Ontwerpprincipes (inspirerende intro) >>

Permaculture design in practice    /    Permacultuur ontwerp in de praktijk

Explained by Geoff Lawton in 5 minutes.

About the originators  / over de grondleggers

English:
Bill Mollison (1928 Stanley, Tasmania, Australia) is researcher, author, scientist, teacher and biologist and considered as the ‘father of permaculture’. David Holmgren (1955, Autralia) is environmental designer, eclogical educator and writer. Together thery published Permaculture One (1978), Permaculture: A designer’s Manual (1988, Mollison) and Permaculture, Principles and Pathways beyond sustainability (2002, Holmgren). Jeff Lawton has now taken over the Permacultuur Research Institute from Bill Mollison.

Nederlands:
Bill Mollison (1928 Stanley, Tasmanië, Australië) is onderzoeker, auteur, wetenschapper, docent en bioloog en wordt beschouwd als de ‘vader van de permacultuur’. David Holmgren (1955, Australië) is milieu-ontwerper, ecologische pedagoog en schrijver. Samen publiceerden ze Permaculture One (1978), Permaculture: A Designer Manual (1988, Mollisson) en Permacultuur, Principles and Pathways de duurzaamheid voorbij (2002, Holmgren). Jeff Lawton heeft inmiddels het Permacultuur Research Institute overgenomen van Bill Mollison.

PC-Poster-Principles-35_

English Poster >>     Nederlandse Poster >>     Póster Español >>

PC-Poster-Flower-100_

English Poster >>    Nederlandse Poster >>    Póster Español >>

EN Abstract Principles & Pathways Beyond Sustainability >>

Permaculture in your neighborhood garden / Permacultuur in je (buurt)moestuin

English:
The following books are highly recommended if you want to put permaculture into practice in you own or neighborhood’s vegetable garden.

Nederlands:
Onderstaande boeken zijn echte aanraders als je praktisch rondom je eigen huis of in een buurtmoestuin met permacultuur aan de slag wilt.

gaias_garden

Gaia’s Garden – Toby Hemenway

Gaia’s Garden – Why is garderning so much work? (eye-opener)

Gaia’s Garden – Waarom vergt tuinieren zoveel werk? (eye-opener)

Permacultuur in je moestuin

Permacultuur in je Moestuin

eerste permacultuur moestuinboek voor Belgische en Nederlandse klimaat >>

Permaculture design on the farm / Permacultuur ontwerp op de boerderij

English:
Wildlife film maker Rebecca Hosking investigates how to transform her family’s farm in Devon into a low energy farm for the future, and discovers that nature holds the key. With her father close to retirement, Rebecca returns to her family’s wildlife-friendly farm in Devon, to become the next generation to farm the land. But last year’s high fuel prices were a wake-up call for Rebecca. Realizing that all food production in the UK is completely dependent on abundant cheap fossil fuel, particularly oil, she sets out to discover just how secure is this oil supply.

Alarmed by the answers, she explores ways of farming without using fossil fuel. With the help of pioneering farmers and growers, Rebecca learns that it is actually nature that holds the key to farming in a low-energy future.

Nederlands:
Wildlife filmmaker Rebecca Hosking onderzoekt hoe de boerderij in Devon van haar familie om te zetten in een lage energie boerderij voor de toekomst, en ontdekt dat de natuur de sleutel heeft. Met haar vader bijna met pensioen, keert Rebecca terug naar de natuurvriendelijke boerderij van haar familie in Devon, om aan de volgende generatie te worden doorgegeven om het land te bebouwen. Maar de hoge brandstofprijzen van vorig jaar waren een wake-up call voor Rebecca. Zij realiseerde zich dat alle voedselproductie in het Verenigd Koninkrijk volledig afhankelijk is van overvloedige goedkope fossiele brandstoffen, met name olie, en ze gaat op pad om te ontdekken hoe veilig deze olie voorziening is.

Gealarmeerd door de antwoorden, onderzoekt zij manieren van landbouw zonder gebruik van fossiele brandstoffen. Met behulp van baanbrekende boeren en tuinders, leert Rebecca dat het eigenlijk de natuur zelf is die de sleutel heeft tot de landbouw in een lage-energie-toekomst.

A farm for the future

A farm for the future    /    Een boerderij voor de toekomst

 

Herstellende landbouw

Herstellende landbouw

agro-ecologie voor boeren, burgers en buitenlui >>

 

References / Referenties

Geoff Lawton
Permaculture Research Institute >>
Video collection on geofflawton.com >>

David Holmgren
Permaculture Principles >>
Holmgren Design >>

Bill Mollison
Permaculture >>

Will Hooker
Free online Permaculture Design Course – North-Carolina State University >>

España
Stella Strega – Integral PermaCulture Academy >>
Instituto Permacultura Montsant >>
Mas Franch >>
Horta de la Viola >>
Eco Dharma >>
Vall de Casmondeu (Barcelona) >>
Casita verde (Ibiza) >>

Nederland
Maranke Spoor – Lucas Brouns – Permacultuuronderwijs Nederland >>
Douwe Beerda – Permacultuur Nederland >>
WIKI – leer jezelf ecologisch tuinieren >>

Portugal
Ton Hendrix – Quinta Moida Redonda >>

Canada
Stefan Sobkowiak – Miracle farms >>