Welcome to Finca Ubuntu!

English:
A place where a small group of committed people live and work together to let humans and nature flourish in a natural way. A place with room for pioneering with natural building and living. A place where visitors are more than welcome to share, experiment and experience. The finca is a permagarden in progress with a small straw-clay dwelling (not finished yet).


Nederlands:
Een plek waar een kleine groep toegewijde mensen samen wonen en werken om mens en natuur op een natuurlijke manier te laten bloeien. Een plek met ruimte om te pionieren met natuurlijk bouwen en wonen. Een plek waar bezoekers meer dan welkom zijn om te delen, te experimenteren en te ervaren. De finca is een permacultuurtuin in wording met een kleine stro-leem woning (nu nog in aanbouw).

Our approach   /   Onze aanpak

English:
Although mankind and nature are in a downward spiral, there are lots of great and inspiring ways to turn around the downward spiral. A way to do is is applying practical ways that have a positive impact on nature. Ways that make nature grow again, no matter how small it looks at the beginning. It’s the direction that counts!

Nederlands:
Hoewel de mensheid en de natuur zich in een neerwaartse spiraal, bevinden zijn er vele geweldige en inspirerende manieren om de neerwaartse spiraal om te draaien. Dat kun je doen door op zoek te gaan naar en het toepassen van praktische manieren die een positieve invloed op de natuur hebben. Manieren die de natuur weer laten groeien. En het maakt helemaal niet uit hoe klein het ook is in het begin. Het is de richting die telt!

Permaculture Design    /    Permacultuur Ontwerp

English:
During our search we have come into contact with permaculture, a practical way that has a positive impact and make humans and nature grow again. Permaculture Design is not about designing things but about designing ecosystems. It’s all about the relationship between all elements of a system. Besides the practical design principles, Permaculture Design puts three very important ethical principles at the centre:
●          Care for the Earth
●          Care for the people
●          Fair share

The importance of these ethical principles is the base of our activities. More information about his is on our Permagarden-site.

Nederlands:
Tijdens onze zoektocht zijn we in aanraking gekomen met permacultuur, een van de manieren die een positieve invloed hebben om de mens en de natuur weer te laten groeien. Permacultuur gaat niet over het ontwerpen van dingen, maar over het ontwerpen van ecosystemen. Het draait allemaal om de relatie tussen alle elementen van een systeem. Naast de praktische ontwerp principes, zet permacultuur ontwerp drie zeer belangrijke ethische principes in het midden:
●          Koester de Aarde
●          Koester de mens
●          Deel de weelde

Het belang van deze ethische principes is het uitgangspunt van onze activiteiten. Meer informatie hierover vindt je op onze Permacultuur-pagina.

Why Finca Ubuntu / Waarom Finca Ubuntu?

English:
Ubuntu is on old African philosophy. expresses just like the permaculture ethics the importance of common and universal ethical values. Like permaculture it expresses the importance of common and universal values. Ubuntu is about humanity and community. For us Ubuntu stands for our principles in all respects. You can find more information about this philosophy on our Ubuntu-page.

Nederlands:
Ubuntu is een oude Afrikaanse levensfilosofie. Deze drukt net als Permacultuur het belang van gemeenschappelijke en universele waarden uit. Ubuntu draait om menselijkheid en gemeenschap. Voor ons staat Ubuntu voor onze uitgangspunten in alle opzichten, vandaar Finca Ubuntu. Meer informatie over deze filosofie vindt je op onze Ubuntu-pagina.

Our dream   /   Onze droom

English:
So we’d really love to start with Permaculture. We do not like to do it just by the two of us but togheter with involved people that stay for short periods on our Finca. Because nature needs a long time to recover an our age passed the 60 years, we think we will not be ablle to finish this project completely. So….we hope that some enthusiastic young people will take it over on a certain moment.

Nederlands:
Wij willen dus heel graag met Permacultuur aan de slag. Dat willen we niet met z’n tweetjes doen maar samen met betrokken mensen die voor korte periodes op onze finca verblijven. Omdat de natuur echt een tijd nodig heeft om te herstellen en wij de 60 jarige leeftijd al zijn gepasseerd gaan we er van uit dat wij er zelf niet meer in zullen slagen dit project helemaal af te ronden. Wij hopen dan ook dat we op enig moment het stokje te kunnen overdragen aan enthousiaste, jonge mensen.

Like us on Facebook

You can join us TODAY . . .  
U kunt VANDAAG al aansluiten. . .